Bundet eller flytende rente

Dette er et av svært mange spørsmål boligeiere må finne ut av. Det finnes heller ikke et eneste fasitsvar på dette spørsmålet, men man kan finne ut mye ut av hvordan økonomien og utsiktene er.

I skrivende stund vurderer for eksempel Norges Bank å sette opp renten før året er omme. Men utsiktene i det europeiske markedet ser ikke alt for lyst ut – derfor trenger vi ikke å frykte en høy rentestigning innen kort tid, siden det mest sannsynlig vil sterke vår egen krone, og gjøre det enda vanskeligere med den viktige eksporten av fisk og andre varer.

Fordeler med å binde renta

  • Du er sikret mot rentestigninger, og vil aldri få høyere rente enn avtalt under avtaleforholdet.
  • Forutsigbarhet ved at du alltid vet hva du betaler i lån hver eneste måned, både i form av renter, men også i form av gebyr og avdrag.
  • Økonomisk trygghet ved planlegging på grunn av forutsigbarheten.

Fordeler med flytende rente

  • Har vist seg å være mest gunstig i det lange løp.
  • Gir deg mye større frihet, og kan bestemme mer over dine lån selv. Det er også enklere med avdragsfrie måneder eller andre avtaler.

Usikker? Prøv begge deler.

Hvis du ikke klarer å bestemme deg, kan det være lurt å benytte deg av begge tilbud. Økonomien din blir for eksempel mer forutsigbar hvis 60% er under bunden rente, mens resterende har flytende. Da ser du også enklere bevegelser og besparelser, slik at du kanskje vet bedre hva som lønner seg for din økonomi når spørsmålet om bindingstid skulle dukke opp igjen.

Husk at du mest sannsynlig ikke har noe å tjene på å binde renten på et lite lån!