Pensjon

Hensikten med denne type godtgjørelse, er for å dekke tap av inntekten du mistet da du gikk ut av arbeidslivet. Derfor blir det spart opp offentlige eller private buffere for hver arbeidstaker i Norge, og blir som regel utbetalt i tillegg til folketrygden de første ti år av din pensjonstilværelse (som regel mellom 67-77 år).

Her kan du sjekke din oppsparte pensjonsbuffer

Hos Norskpensjon.no kan du sjekke din antatt opptjente pensjon, så lenge du er under 75 år og har et norsk fødselsnummer. For å logge deg inn trenger du å identifisere deg via for eksempel MinID eller BankID.

Vi gjør oppmerksom på at dette vil være antatte tall, men i de aller fleste tilfeller vil det stemme ganske eksakt.

Skal du sjekke hva du har opptjent i vanlig folketrygd, må du sjekke dette hos NAV: http://www.nav.no/Pensjon/Pensjon/Din+pensjon.805382732.cms

Sjekk også ut Storebrand.no

Det er ikke mange som er så heldige å få like god økonomi som pensjonist som man har mens man jobber. Dog vil sannsynligvis alt eller mesteparten av all gjeld være betalt, og økonomien vil nok likevel være god.

Alle fortjener å nyte sine sist år fullt ut, og det kan være lurt å legge seg et mål om hvor mye man ønsker å få i pensjon når den tid kommer. Hos Storebrand.no kan du enkelt skrive inn beløpet du ønsker utbetalt, og dermed få vite hvor mye du må sette av hver måned. Er du ung, holder det gjerne med noen hundrelapper bare – og du har i tillegg muligheten til å risikere pengene i fondsparing, og forhåpentligvis få en enda bedre avkastning av pengene over så lang tid.

Konklusjonen er uansett at du bør spare, uansett alder, hvis du har mulighet. Alle fortjener å leve godt i sine siste år.