BSU

BSU er en form for sparing som de fleste norske banker tilbyr. Boligsparing for unge er en form for sparing som låser pengene til bolig – enten ved kjøp, eller nedbetaling av boliglån. Rentene er som regel langt bedre enn bankenes egne høyrentekontoer, og gir deg dessuten skattefradrag på inntil 4000 kroner i året.

Vi oppfordrer deg til å spare i BSU!

Slik er Boligsparing for unge

Du får 20% skattefradrag på det du sparer årlig, men du kan ikke sette inn mer enn 20 000 kroner. Du kan altså få inntil 4000 kroner i skattefradrag hvert år – bedre avkastning kan du ikke få på passive spareavtaler.

Hvis du ikke har hatt skattepliktig inntekt, eller så liten inntekt at du ikke tjener på skattefradraget, bør du ikke låse pengene dine i BSU-kontoen din. Hvis du er i denne situasjonen, anbefaler vi at du setter pengene på en høyrentekonto til året etter (eller til det året du får en skattbar inntekt) slik at du utnytter skattefradraget til det fulle.

Andre BSU-regler

En BSU-konto: Du får kun én konto til rådighet. Du må derfor tenke deg godt om når du tenker på å avslutte kontoen. Siden du har en konto, betyr dette at du fritt kan bytte bank. Se på BSU-kontoen din som en skuffe, og banken som kommoden: din skuffe kan tas ut, og flyttes til kommoder over hele landet. Ikke nøy deg med annet enn det beste alternativet.

Åpne BSU før du tar boliglån: Du kan nemlig ikke opprette en konto hvis du allerede har tatt opp lån. Det er heller ingen som tvinger deg til å bruke dine oppstarte midler når du tar opp et boliglån. Det er tvert imot lurt å spare så lenge du kan, ene og alene på grunn av skattefradraget hvert eneste år – men sparerenten er ofte høyere enn renten på boliglånet ditt.

Skal brukes på boligkjøp eller boliglån: Pengene du har spart i BSU, kan kun brukes til å kjøpe bolig, eller nedbetale boliggjeld. Hvis du tar uten pengene til andre formål, vil du måtte betale tilbake skattefordelene du har fått gjennom årene du har hatt denne kontoen. Det er imidlertid flere ting du kan gjøre, hvis du for eksempel ønsker å pusse opp huset:

  • Banken godtar kanskje at du får en avdragsfritt år når du setter inn BSU-pengene (som igjen gir deg mer kjøpekraft til eventuell oppussing)
  • Du får lettere et oppussingslån som kanskje er på noe ala samme størrelse som innskuddet ditt

Du kan spare også etter fylte 34: Men du kan dessverre ikke sette inn mer penger. Sparepengene kan derimot stå til samme gunstige rente, dog uten skattefradraget. Hva som lønner seg i denne situasjonen, kommer helt an på din økonomiske posisjon – hva er renta på boliglånet ditt, hvor mye har du i gjeld osv. Pass uansett på at du bruker pengene på bolig, slik at du ikke må betale tilbake alle skattefordeler du har hatt.

Nå kan du spare til dine barn

Noen banker tilbyr BSU til ungdommer fra 16 år og oppover, selv om standarden er fra 18-års alderen. Nå har bankene kommet med enda et konsept – boligsparing for barn. Denne sparekontoen har en noe mindre rente enn Boligsparing for unge, men ligger likevel over de fleste høyrentekontoer (det kan også variere fra bank til bank).

Det er veldig lurt å sapre til barna, men det er ikke sikkert at BSB er den beste sparekontoen. Ditt barn har sannsynligvis ingen skattbar inntekt, og får dermed ingen skattefordeler på sparebeløpet du setter inn hvert år. Det finnes andre sparekontoer med gode vilkår som sannsynligvis vil være bedre på sikt – husk at skattefordelen er på hele 20% av innskuddet opp til 20 000 kroner hvert eneste år – dette er skattepenger som garantert kommer godt med når ditt barn begynner å få sommerjobber og deltidsjobber.